Velikonoce - nápady

Mozaikový kříž

Na výrobu tohoto kříže potřebuje tvrdý papír formátu A 4 a tři, čtyři druhy barevných papírů a lepidlo. Na tvrdý papír nakreslete pomocí šablony kříž.

Dále barevné papíry, které natrháte na malé kousky, které budete lepit na tvrdý papír, jednu barvu nebo dvě použijete na kříž a další na pozadí kříže.

Kříž vodovými barvami

Dalším způsobem, jak vytvořit kříž, je pomocí vodových barev a papírové pásky.

Papírová páska se nalepí na papír formátu A 4 ve tvaru kříže a barvami podle svého výběru a v různých směrech malujte štětcem barevné proužky nebo jen vyplňuje plochu barvou, jak chcete.

Po zaschnutí barvy odlepte papírovou pásku, která nám zakryla část výkresu ve tvaru kříže.

Tvar kříže pěkně bude vidět uprostřed obrázku.

Beránek

Symbolem Velikonoc je beránek. Tato tradice zajisté pochází z Bible, kde se dočteme, že Jan o Ježíši říká: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa."

My si tento symbol Velikonoc můžeme s dětmi vyrobit pomocí temperových barev a korku od láhve, kousků barevných papírů.

Na korek nanesete bílou temperovou barvu a pomocí koleček vytvořte tělo beránka, musíte do barvy často namáčet, aby kožíšek beránka byl pěkně bílý.

Z černého papíru vystřihněte hlavičku a nožičky, očka z bílého papíru a nalepte na suchý obrázek lepidlem.

Kříž

Dalším symbolem Velikonoc je kříž.

Kříž se dá vyrobit ze dvou latí, je slepený lepidlem Hekules a svázaný provázkem.

Kříž jsem donesla dětem na vyučování, když jsem vyprávěla, o smrti na kříži a za co všechno na kříži umíral Ježíš. Tato lekce vede k pochopení, že hřích má konkrétní podobu a že se týká každého a že za každý náš hřích Ježíš zemřel na kříži.

Nejprve jsem dala dětem prázdné lístečky, na který měli napsat svůj hřích nebo příklad hříchu obecně.

Pak jsem poprosila děti, aby nosili lístečky a já jsem přibíjela na kříž jejich lístečky nebo jsem dětem nabídla možnost, že mohou přibít lísteček sami.

Vždy když tuto lekci dělám, děti jsou nezvykle zaražené a ztichnou. Uvědomují si osobní dopad do vlastního života, že i za jejich hřích Ježíš zemřel.

Velikonoce v předmětech

Velikonoční příběh můžete vyprávět pomocí předmětů, pro děti je to zajímavá zkušenost si Velikonoční události představit si na konkrétních předmětech.

olej z nardu - pomazání v Betanii - Marek 14,3-9

víno a chléb - poslední večeře - Matouš 26,26-27

meč - zatčení Ježíše - Matouš 26,51

trnová koruna - výsměch vojáků - Matouš 27,29

Golgota - ukřižování Ježíše - Matouš 27,33

nápis INRI - Pilát dal napsat nápis na kříž - Jan 19,19

šaty Ježíše - vojáci losují o Ježíšův šat - Matouš 27,35

houba - voják dává Ježíši napít - Matouš 27, 48

plátna a kámen - pohřeb Ježíšova těla do hrobu, vytesaného do skály - Matouš 27, 59 - 60

© 2017 Biblické kvízy. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky